Serveis

Informació i orientació:

 Informació i assessorament per qualsevol temàtica relacionada amb els usos o abusos de drogues.  Informació, orientació i assessorament en els àmbits socials, familiar, inserció laboral, econòmic, judicial, formatiu i del lleure, per a professionals (salut, àmbit social…), estudiants i per a la ciutadania en general.

 

Programa d’atenció ambulatòria:

A les persones que consumeixen drogues i fan demanda de tractament:

Acollida, informació i assessorament als interessats i als seus familiars.

Valoració integral de la persona i la seva problemàtica (biopsicosocial).Treball social, Infermeria.

Tractament farmacològic de les drogodependències.

  • Tractament substitutiu de nicotina als fumadors
  • Tractaments de desintoxicació d’alcohol i altres substàncies psicòtropes
  • Tractaments substitutius amb agonistes opiacis

Tractament psicoterapèutic:

Individual, de parella, familiar i grupal, d’orientació sistèmica-relacional i eclèctica.

Tractament de la patologia dual.

 

 Intervenció social i gestió  de serveis socials

Treball i  Eduació social.  Valoració, recerca i derivació als diferents recursos sociocomunitaris.

Programes d’educació per la salut per a usuaris del servei:

 (Tallers d’educació per la salut,  grup d’ajuda mútua de dones, programes i material de reducció de riscs i danys relacionats amb el consum de drogues ).

Programes  d’intervenció socio-comunitària:

–         Centre d’Activitats i d’acollida La Illeta.

–         Informació, organització d’activitats de prevenció i de reducció de riscos i danys, xerrades, tallers informatius i formatius a centres educatius de tots els nivells, centres laborals, locals d’oci, AAVV, entitats culturals.

–         Investigació social bàsica.

–         Educació social en medi obert.

–         Orientació i Inserció laboral.

–         Programes de reducció de danys (Programa d’intercanvi de Xeringues, Diversificacio de Punts d’intercanvi).         Participació  en Plans Comunitaris i altres xarxes de salut i/o socials.

–         Col·laboració amb l’Associació Reus Som Útils.