Pla d’accions sobre Drogues Reus

Pla d’accions SAiSM

El Pla Accions sobre Drogues de Reus va ser creat durant el  2004 amb la intenció d’integrar i  formalitzar les estratègies i intervencions que s’estaven realitzant des de 1984,  amb l’objectiu concís d’adequar-les i donar resposta pertinent a la realitat canviant en matèria de drogues, des de la complexitat i des d’una interpretació holística del fenomen.

nit

El Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari de Reus es posà en funcionament  l’any 1983, i ha estat l’eix de referència, motor de les activitats i de la implementació del mateix Pla. També ha estat  pioner en els programes d’atenció a les persones amb problemes de dependència a l’heroïna (amb el tractament de substitució amb metadona), l’alcoholisme i l’atenció integral al fenomen de les addiccions. Per exemple, el tractament del tabaquisme amb l’aparició del primer xiclet de nicotina(1986), la implantació del Projecte de Diversificació de Punts d’Intercanvi de Xeringues (DIPI)  l’any  1999,  l’obertura l’any 2000 del Centre de “Calor i Cafè” La Illeta, així com la  tradició  assistencial en teràpia sistèmico-familiar del Servei de Drogodependències,  ha permès tractar i concebre el fenomen del consum de drogues com un fet complex, posant en evidència la necessitat d’un enfocament interdisciplinari que tingués en compte el  factor contextual i en conseqüència que integrés el treball d’intervenció en l’àmbit comunitari o de xarxes socials en la seva estratègia.

El Pla Accions sobre drogues de reus.pdf

 

 

Resum Pla Municipal sobre Drogues Reus 2021-2025

PMSDR 2021 2025 Resum

Diagnòstic fenomen del consum de drogues a Reus (2020)

INFORME_ DIAGNOSTIC_ Reus 2020