Qui som?

Qui som?

El Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari de Reus es posà en funcionament  l’any 1983,  essent  pioner en els programes d’atenció a les persones amb problemes de dependència a l’heroïna, l’alcoholisme, el tabaquisme i l’atenció integral al fenomen de les addiccions i els usos i abusos de substàncies psicoactives. Alguns exemples en són la implantació dels PTM (programes de tractament amb agonistes opiacis) el 1990, els PIX al 1991, el Projecte de Diversificació de Punts d’Intercanvi de Xeringues (DIPI)  l’any  1999 o  l’obertura l’any 2004 del Centre de Serveis Integrals de Reducció de Danys i Riscos “La Illeta” – oferint serveis que van des de la supervisió del consum, la cobertura de necessitats bàsiques , la integració i participació social, un exemple n’és el “Taller de dones” que s’organitza el 2007 al Casal de les dones del municipi-, els quals  l’han consolidat com a centre referent de la seva àrea de cobertura, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Ribera d’Ebre.

El tractament i concepció  del fenomen del consum de drogues com un fet polièdric i canviant ha possibilitat el desenvolupament d’un enfocament interdisciplinari i en xarxa, més enllà de l’heteronormativitat, atenent les diferents identitats sexuals i aspectes relacionats amb la construcció cultural del gènere. La combinació de la docència, la comunicació i la recerca es materialitza en una intervenció clínica des del paradigma de la complexitat sistèmica, bio-psico-social-, amb l’objectiu de prevenció/tractament/compensació dels trastorns derivats de l’ús de substàncies psicoactives i de les malalties associades, amb atenció psicoterapèutica individual, grupal, familiar i de parella des de diferents epistemologies.

 El Servei d’Addiccions i Salut Mental, nucli vertebrador del el Pla d’Accions sobre drogues de Reus té en compte el factor contextual integrant el treball d’intervenció en l’àmbit comunitari, barris, context de festa, espais de convivència, xarxa d’entitats, col·lectius específics, participació dels usuaris/es,  estimulació del debat i la reflexió de la ciutadania, participació en diferents activitats socioculturals de la ciutat així com la elaboració i difusió de material audiovisual especialitzat propi. Tot això per donar resposta a la necessitat de ser coherents amb el respecte als Drets Humans i una visió/acció centrada en la Salut Pública i la Salut Mental.

 El Servei també s’adreça a aquells professionals sanitaris i de l’àmbit social que considerin que volen endegar iniciatives per millorar els usos, abusos i les dependències a les substàncies, de les comarques del Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre i la Conca de Barberà.

On som?

 

mapa web

 

 

Av. Josep Laporte n1 43204 Reus     977308544

Hospital Universitari St. Joan de Reus

Av. President Companys n7 baixos (La Illeta)