Objectius

L’ objectiu fonamental és millorar la salut física, psíquica i social de les persones que atenem i la disminució de danys i riscos relacionats amb l’ús de substàncies.

Altres objectius:

Oferir un tractament i atenció personalitzada adaptada a cada persona.

Esdevenir un referent a nivell d’intervenció comunitària (prevenció, informació, assessorament, programes comunitaris, tallers informatius i formatius, intervenció en espais d’oci nocturn, participació en projectes transversals de salut ).

Participar i col·laborar amb les institucions docents amb tasques de recerca i  formació de professionals.