La Illeta

El Centre d’ Activitats i d’Acollida “La Illeta” vas ser posat en funcionament  l’any 2001 , gràcies a l’esforç de professionals i usuaris de drogues, aquests últims , organitzats des de 1999 al voltant de l’Associació Reus Som Útils.

“La Illeta” té l’objectiu d’atendre les necessitats bàsiques i oferir activitats lúdico-culturals, ocupacionals i d’inserció laboral a persones que  presenten mancances bàsiques de tipus social.

Pretén facilitar un espai alternatiu amb una oferta diferent d’activitats i serveis. Respon amb  polítiques de reducció del Risc i dels danys relacionats amb el consum de drogues com els programes altrament anomenats Centres de “Calor i Cafè” pel seu caràcter de “baixa exigència”, acollida, activitats i punt de trobada.

És un recurs multifuncional, que ofereix serveis i activitats diferents als de la xarxa assistencial convencional, per atendre necessitats individuals i/o col·lectives que permetin una millora en la qualitat de vida de les persones usuàries del recurs i vol facilitar, alhora, que  treballar aspectes personals i grupals que fomenten la integració socio-laboral  i permetre als  usuaris del recurs accedir al món laboral amb més garanties d’èxit. “La Illeta” és al mateix temps un espai d’ús comú on hi té cabuda la diversitat, on es poden realitzar activitats adaptades el màxim possible a les necessitats dels seus usuaris i a on cada usuari pugui triar en que i fins on es vol implicar i participar.

illeta

 

MEMORIA-ILLETA-2021

Av. President Companys, n7 baixos 43204 REUS

977308544   –  695651640

MEMORIA-DACTIVITAT-ARSU-2021