ISOLA-B

ISOLA-B és un nou projecte d’ARSU (FESTA) Pla d’Accions sobre drogues de Reus. Consisteix en l’habilitació d’un nou espai fix d’infodrogues i anàlisi de substàncies mitjançant tècniques de laboratori.

Projecte:

PROJECTE-SERVEI-DANALISIS-ISOLAB

L’objectiu principal d’ISOLA-B és prevenir les conductes de risc, reduir danys i riscos associats al consum i oferir informació sobre substàncies i adulteracions a la població que utilitza o té interès en conèixer certes drogues.

És important remarcar que un dels objectius que es vol assolir de manera indirecta és el de crear un sistema de control de qualitat en un mercat que es troba al marge de la regularització.

Al mateix temps pretén esdevenir un espai de trobada i intercanvi d’expressions artístiques i culturals com a estratègia de promoció d’activitats alternatives al consum i com a reclam d’interès no centrat en el consum ni el consumisme.

En definitiva, oferir un espai d’informació sobre drogues a la població general així com un servei especialitzat a persones que fan servir substàncies psicoactives, o estan pensant en fer-ho sobre el contingut dels productes obtinguts al mercat clandestí (principis actius i adulterants), tenint com a suport els resultats de les anàlisis químiques amb el propòsit de disminuir els riscos a la salut associats al seu ús, fomentant el consum responsable, el pensament crític i acostant informació útil, fiable i veraç sobre el fenomen.

Dijous de 17:00 a 19:30h. Espai Illeta. C/Jacint Barrau, 11. Reus.

MEMORIA-DACTIVITAT-ARSU-2021