Avaluació del Pla Municipal sobre Drogues de Reus (PMSDR) 2016-2020

Una vegada finalitzat el període de vigència del PMSDR cal procedir a la seva avaluació. Per aquest motiu volem demanar un cop més la vostra participació i col·laboració com a part important dels diferents processos que han conformat el PMSDR 2016-2020.

GUIA D’AVALUACIÓ

El Pla Municipal sobre Drogues de Reus 2016-2020 s’estructura en 4 eixos:

Per als 4 eixos s’han elaborat 18 objectius, els quals han estat pre avaluats pels professionals que duen a terme els diferents projectes a partir de les memòries anuals.

1. Eix Prevenció (Objectius de l’1 a l’11)

2. Eix Assistencial i Inclusió social (Objectius del 12 al 14)

3. Eix Reducció de danys i riscos (Objectius del 15 al 16)

4. Eix Recerca i comunicació (Objectius del 16 al 18)

Per tal de facilitar la vostra participació en el procés avaluatiu, en aquesta pàgina, trobareu els documents que sintetitzen les memòries d’activitat i la consecució dels objectius de cada eix. Aquests, ordenats per etiquetes, i un últim document de resum dels 18 objectius que estructuren el PMSDR 2016-2020.

Una vegada hàgiu revisat els documents corresponents, podeu aportar les vostres opinions i valoracions mitjançant aquest ENLLAÇ que us redirigirà a un breu formulari.

La vostra opinió i valoració és essencial per a poder culminar aquest procés amb èxit.